Kinderrechten worden geschonden bij grens Verenigde Staten

Mij is gevraagd om naar aanleiding van de immigratierel in de Verenigde Staten mijn mening te geven omtrent het zerotolerancebeleid van President Trump.

‘’ “Het verdrag dat een kind enkel van zijn ouders mag worden gescheiden als het kind in direct gevaar is wordt bij de grens van de VS grootschalig geschonden” – Marc Dullaert

Zerotolerancebeleid VS

Het zerotolerancebeleid is in de Verenigde Staten doorgevoerd door President Trump. Dit heeft tot ernstige gevolgen voor migranten geleid. Steeds vaker worden door dit beleid migranten die de Verenigde Staten in willen in hechtenis genomen. Echter zorgt dit voor een probleem bij kinderen. Deze kinderen mogen namelijk niet in de gevangenis verblijven en worden daardoor elders opgenomen.

Sinds begin mei alleen al zou dit al gaan om 2.342 kinderen! Het blijkt dat ouders niet eens meer gedag mogen zeggen. Ze worden meteen van hun kinderen gescheiden. Het is vreselijk voor de ouders maar het ook echt een schadelijke nachtmerrie voor de kinderen. Ze hebben iemand die ze vertrouwen in een onbekend land en bij hun ouders voelen ze zich veilig. Nu worden deze bijna direct van hun gescheiden, wat uiteraard niet goed is voor het kind.

Ouders en kind moeten in sommige gevallen wel gescheiden worden. Denk aan kindermishandeling. Het kind moet je in dit geval beschermen en deze in een veilige omgeving onderbrengen.

Maar ik vind dat dit in deze gevallen totaal niet aan de orde is. Er is hier sprake van grootschalige en structurele schendig van de kinderrechten. Van deze praktijken heeft president Trump aangegeven dat deze op korte termijn zullen worden beëindigd. Maar helaas is dat voor erg veel kinderen al te laat en dit kan zeker traumatische gevolgen voor ze hebben, welke op latere leeftijd tot problemen zullen leiden. Dit kan bijvoorbeeld zijn moeite met leren of gedragsproblemen. Ook niet ongekend in zulke situaties zijn angstaanvallen en depressies. Hoe jonger het kind, des te groter het trauma.

Marc Dullaert, bestuursvoorzitter KidsRights

Marc Dullaert, voormalig kinderombudsman van Nederland, is de voorzitter van internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights en keurt deze behandeling ten zeerste af. ‘’Kinderrechten moeten los staan van welke politieke kleur dan ook’’, aldus Dullaert.

Internationaal verdrag voor de rechten van het kind

De Verenigde Staten is een van de twee landen die het internationale verdrag voor de rechten van het kind heeft ondertekend, wist u dit? Dat maakt het alleen maar erger!
Dat het kind niet zomaar van zijn of haar ouders mag worden gescheiden is in dit verdrag opgenomen.
Enkel wanneer het kind in direct gevaar is mag het uit het gezin worden gehaald.

“Bij de Amerikaanse grens wordt het internationale verdrag voor de rechten van het kind nu structureel en grootschalig geschonden” – Marc Dullaert

Uiteraard is dit al iets wat mis is met het zerotolerancebeleid van de VS, maar daar houdt het niet op. De kinderrechten worden grootschalig geschonden bij de grens van de VS, maar dit wordt ook nog eens bewust gebruikt voor politieke doeleinden. Ik vind dat de kinderrechten los zouden moeten staan van welke politieke kleur dan ook.

Te veel Syrische vluchtelingen gaan niet naar school

Veel Syrische kindvluchtelingen worden thuis gehouden en gaan niet naar school. Een van de grootste oorzaken hiervan is de heersende armoede.

Deelname onderwijs is dalende

Het afgelopen jaar is het aantal Syrische kindvluchtelingen dat onderwijs heeft gevolgd drastisch gedaald. Stichting Kidsrights is opgericht door Marc Dullaert en heeft dit in een rapport vastgesteld wat in de Jordaanse hoofdstad Amman is gepresenteerd.

43 procent van alle Syrische kinderen die schoolgerechtigd zijn gaat niet naar school. Kindvluchtelingen in onder andere Turkije, Jordanië, Egypte, Libanon en Irak. In 2016 ging het nog om 36 procent. Op het moment gaat het om ruim 775.000 drop-outs. Om deze cijfers vast te kunnen stellen zijn gegevens van Unicef en Unhcrd, de VN-vluchtelingenorganisatie gebruikt.

Marc Dullaert: De oorzaak? Armoede

De grootste oorzaak voor het teruglopen van het aantal deelnemende kinderen is armoede. Dit blijkt uit onderzoek. ‘’Het is vaak lastig voor de ouders om werk te vinden en werkvergunningen worden maar mondjesmaat uitgedeeld.’’, aldus Marc Dullaert. Het wordt voor de ouders erg lastig om hun kind(eren) naar school te sturen doordat de ouders geen inkomsten genereren.

En ja, vaak is basisonderwijs gratis. Bijkomende kosten is vaak een factor die het erg lastig maken voor de ouders. In sommige gevallen is de school erg ver verwijderd van de verblijfplaats en het kind moet natuurlijk wel vervoerd worden. Daarnaast is er ook school materiaal, zoals boeken nodig en dit kost tevens geld. Binnen een gezin maakt deze aanhoudende armoede het in veel gevallen ook noodzakelijk dat kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen. Hierdoor gaan ze vaak op jonge leeftijd al aan het werk. Vanaf 12 jaar gaan vooral jongens vaak aan het werk in plaats van dat ze naar school gaan.

Tekort aan donorgeld is de oorzaak

De Intenationale donorgemeenschap moet in beweging komen om deze problemen op te lossen. ‘’De gemeenschap zit stil en komt te laat in actie.’’, zegt Marc Dullaert. Vaak worden er gelden beloofd, maar deze worden vaak te laat of helemaal niet betaald.

Het donorconferentie vond plaats in 2016 plaats in Londen. Er werd tijdens deze conferentie afgesproken dat alle Syrische kindvluchtelingen toegang tot onderwijs zouden moeten hebben tot eind 2017. ‘’Helaas is daar weinig van terechtgekomen.’’, aldus Marc Dullaert.

In totaal heeft onderwijsplan 2018-2019 van de Verenigde Naties in totaal 675 miljoen euro nodig. 10 maanden geleden was hier nog maar 28 procent van binnen. Er is een ‘ernstig gebrek aan transparantie bij de geldstroom van donoren naar gastlanden’ is net zoals Human Rights Watch al constateerde.

Overige belemmeringen

Uiteraard zijn er ook niet-financiele problemen die in de weg zitten. Marc Dullaert en Stichting KidsRights hebben namelijk geconstateerd dat er ook wordt gediscrimineerd en geslagen. Dit is uit gesprekken met vluchtelingen gebleken. Vaak zijn redenen als de verre afstand tussen verblijfplaats en school vaak een reden waarom ouders het onveilig vinden om kinderen naar school te sturen.

Ook is gebleken dat taal in veel gevallen een belemmering is. In Turkije speelt vooral taal een rol. Kinderen die dit Turkstalig onderwijs niet konden of wilden volgen, konden terecht bij tijdelijke onderwijscentra. Syrische leerkrachten gebruikten hier een Arabisch curriculum. Van de kwaliteit van het onderwijs bleek echter dat het vaak te wensen overliet.

De Turkse regering wilde verbetering en heeft daarom besloten dat de vluchtelingen beter allemaal Turks onderwijs kunnen volgen, aangezien de vluchtelingen niet spoedig zullen terugkeren naar Syrië. Deze tijdelijke centra worden nu geleidelijk gesloten. Voor het eerst zaten er eind vorig jaar meer Syrische kinderen op een Turkse school dan op een tijdelijke.