Te veel Syrische vluchtelingen gaan niet naar school

Veel Syrische kindvluchtelingen worden thuis gehouden en gaan niet naar school. Een van de grootste oorzaken hiervan is de heersende armoede.

Deelname onderwijs is dalende

Het afgelopen jaar is het aantal Syrische kindvluchtelingen dat onderwijs heeft gevolgd drastisch gedaald. Stichting Kidsrights is opgericht door Marc Dullaert en heeft dit in een rapport vastgesteld wat in de Jordaanse hoofdstad Amman is gepresenteerd.

43 procent van alle Syrische kinderen die schoolgerechtigd zijn gaat niet naar school. Kindvluchtelingen in onder andere Turkije, Jordanië, Egypte, Libanon en Irak. In 2016 ging het nog om 36 procent. Op het moment gaat het om ruim 775.000 drop-outs. Om deze cijfers vast te kunnen stellen zijn gegevens van Unicef en Unhcrd, de VN-vluchtelingenorganisatie gebruikt.

Marc Dullaert: De oorzaak? Armoede

De grootste oorzaak voor het teruglopen van het aantal deelnemende kinderen is armoede. Dit blijkt uit onderzoek. ‘’Het is vaak lastig voor de ouders om werk te vinden en werkvergunningen worden maar mondjesmaat uitgedeeld.’’, aldus Marc Dullaert. Het wordt voor de ouders erg lastig om hun kind(eren) naar school te sturen doordat de ouders geen inkomsten genereren.

En ja, vaak is basisonderwijs gratis. Bijkomende kosten is vaak een factor die het erg lastig maken voor de ouders. In sommige gevallen is de school erg ver verwijderd van de verblijfplaats en het kind moet natuurlijk wel vervoerd worden. Daarnaast is er ook school materiaal, zoals boeken nodig en dit kost tevens geld. Binnen een gezin maakt deze aanhoudende armoede het in veel gevallen ook noodzakelijk dat kinderen bijdragen aan het gezinsinkomen. Hierdoor gaan ze vaak op jonge leeftijd al aan het werk. Vanaf 12 jaar gaan vooral jongens vaak aan het werk in plaats van dat ze naar school gaan.

Tekort aan donorgeld is de oorzaak

De Intenationale donorgemeenschap moet in beweging komen om deze problemen op te lossen. ‘’De gemeenschap zit stil en komt te laat in actie.’’, zegt Marc Dullaert. Vaak worden er gelden beloofd, maar deze worden vaak te laat of helemaal niet betaald.

Het donorconferentie vond plaats in 2016 plaats in Londen. Er werd tijdens deze conferentie afgesproken dat alle Syrische kindvluchtelingen toegang tot onderwijs zouden moeten hebben tot eind 2017. ‘’Helaas is daar weinig van terechtgekomen.’’, aldus Marc Dullaert.

In totaal heeft onderwijsplan 2018-2019 van de Verenigde Naties in totaal 675 miljoen euro nodig. 10 maanden geleden was hier nog maar 28 procent van binnen. Er is een ‘ernstig gebrek aan transparantie bij de geldstroom van donoren naar gastlanden’ is net zoals Human Rights Watch al constateerde.

Overige belemmeringen

Uiteraard zijn er ook niet-financiele problemen die in de weg zitten. Marc Dullaert en Stichting KidsRights hebben namelijk geconstateerd dat er ook wordt gediscrimineerd en geslagen. Dit is uit gesprekken met vluchtelingen gebleken. Vaak zijn redenen als de verre afstand tussen verblijfplaats en school vaak een reden waarom ouders het onveilig vinden om kinderen naar school te sturen.

Ook is gebleken dat taal in veel gevallen een belemmering is. In Turkije speelt vooral taal een rol. Kinderen die dit Turkstalig onderwijs niet konden of wilden volgen, konden terecht bij tijdelijke onderwijscentra. Syrische leerkrachten gebruikten hier een Arabisch curriculum. Van de kwaliteit van het onderwijs bleek echter dat het vaak te wensen overliet.

De Turkse regering wilde verbetering en heeft daarom besloten dat de vluchtelingen beter allemaal Turks onderwijs kunnen volgen, aangezien de vluchtelingen niet spoedig zullen terugkeren naar Syrië. Deze tijdelijke centra worden nu geleidelijk gesloten. Voor het eerst zaten er eind vorig jaar meer Syrische kinderen op een Turkse school dan op een tijdelijke.