Kinderrechtenmonitor ’14 is weer uit!

De kinderrechtenmonitor 2014 (de monitor in 8 kaarten met download in pdf) laat op basis van feiten en cijfers zien hoe het staat met de naleving van kinderrechten in Nederland (lees ook artikel website Kinderombudsman).

Kinderrechtenmonitor 2014

De cijfers tonen aan dat kinderen en jongeren steeds minder de rol van dader hebben. De aanpak op dit punt werpt blijkbaar zijn vruchten af. Daar staat tegenover dat jongeren nog steeds vaak slachtoffer zijn. Dat is zorgelijk.

Lees de belangrijkste bevindingen in de Kinderrechtenmonitor 2014.

Ook pleiten we in de Kinderrechtenmonitor voor een kinderrechtentoets, net zoals in Vlaanderen en Noorwegen.